ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายใหม่) รอบสุดท้าย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายใหม่) รอบสุดท้าย รวมทุกคณะ สาขา นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ เเละเซ็นต์ยืนยันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ***สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อรีบติดต่อกองทุนฯ วิทยาลัยฯ ด้วยตนเองด่วนที่สุด!!

Read the rest of ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายใหม่) รอบสุดท้าย

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (เลื่อนระดับชั้น) รอบสุดท้าย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (เลื่อนระดับชั้น) รอบสุดท้าย รวมทุกคณะ สาขา นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ เเละเซ็นต์ยืนยันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ***สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อรีบติดต่อกองทุนฯ วิทยาลัยฯ ด้วยตนเองด่วนที่สุด!

Read the rest of ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (เลื่อนระดับชั้น) รอบสุดท้าย

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายเก่าย้ายสถานศึกษา) รอบสุดท้าย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายเก่าย้ายสถานศึกษา) รอบสุดท้าย รวมทุกคณะ สาขา นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ เเละเซ็นต์ยืนยันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ***สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อรีบติดต่อกองทุนฯ วิทยาลัยฯ ด้วยตนเองด่วนที่สุด!

Read the rest of ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายเก่าย้ายสถานศึกษา) รอบสุดท้าย

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายใหม่)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายใหม่) รวมทุกคณะ สาขา นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ เเละเซ็นต์ยืนยันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ***สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อรีบติดต่อกองทุนฯ วิทยาลัยฯ ด้วยตนเองด่วนที่สุด!!

Read the rest of ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายใหม่)

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายเก่าย้ายสถานศึกษา )

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายเก่าย้ายสถานศึกษา ) รวมทุกคณะ สาขา นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ เเละเซ็นต์ยืนยันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ***สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อรีบติดต่อกองทุนฯ วิทยาลัยฯ ด้วยตนเองด่วนที่สุด!!

Read the rest of ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (รายเก่าย้ายสถานศึกษา )

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (เลื่อนระดับชั้น รอบที่ 1)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (เลื่อนระดับชั้น รอบที่ 1) รวมทุกคณะ สาขา นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ เเละเซ็นต์ยืนยันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ***สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อรีบติดต่อกองทุนฯ วิทยาลัยฯ ด้วยตนเองด่วนที่สุด!!

Read the rest of ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ กรอ. (เลื่อนระดับชั้น รอบที่ 1)

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประกาศสำหรับนักศึกษากองทุน กยศ.และกรอ. ดังนี้

ประกาศ  กองทุน กรอ. นักศึกษาผู้กู้ กรอ.ขณะนี้ทางกองทุนฯขยายเวลาให้นักศึกษามาติดต่อยื่นกู้เข้าระบบได้ที่ห้อง กยศ.ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ถ้าเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมทันที

Read the rest of ประกาศสำหรับนักศึกษากองทุน กยศ.และกรอ. ดังนี้

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประกาศ กองทุน กยศ. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.(รายใหม่,รายเก่า) ระบบจะปิดให้นักศึกษากู้ยืม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ประกาศ กองทุน กยศ. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.(รายใหม่,รายเก่า) ระบบจะปิดให้นักศึกษากู้ยืม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ถ้าเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษา “สละสิทธิ์ในการกู้ยืมทันที” และสำหรับกองทุน กรอ. คลิกอ่านเพิ่มเติม

Read the rest of ประกาศ กองทุน กยศ. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.(รายใหม่,รายเก่า) ระบบจะปิดให้นักศึกษากู้ยืม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

ด่วน นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาติดต่อด้วยตนเองเพื่อเซ็นต์เอกสารเงินกู้ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2558

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาติดต่อด้วยตนเองเพื่อเซ็นต์เอกสารเงินกู้ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2558

Read the rest of ด่วน นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาติดต่อด้วยตนเองเพื่อเซ็นต์เอกสารเงินกู้ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2558

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

กยศ.อย่าหลงทิศผิดทาง เอาเกรดเป็นเกณฑ์ปล่อยกู้

ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการปฏิรูปประเทศ และการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนของสังคมไทยไนอนาคต การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ที่ต้องให้ความสนใจและหาทางในการวางระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในด้านคุณวุฒิ มีทักษะในด้านวิชาชีพ และ สร้างคุณธรรมให้กับอนาคตของชาติ

Read the rest of กยศ.อย่าหลงทิศผิดทาง เอาเกรดเป็นเกณฑ์ปล่อยกู้

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น